Klientská zóna
Pronájem
jednoduše

Stavební povolení na klíč

Zajišťujeme kompletní podporu a zastoupení na úřadech při cestě za vysněným bydlením. Zařídíme za Vás vše od poradenství při výběru pozemku, přes stavební povolení až po dokončení stavby resp. kolaudaci.

Pokud máte nějaké dotazy, nebo zájem i bližší informace vyplňte prosím formulář na těchto stránkách a my se Vám ozveme.

Zastoupení v řízení s úřady

Zajištění stavebního povolení

Vyřízení územního rozhodnutí

Zajištění všech nutných projektů a dokladů

zastoupení v řízení s úřady

Nejprve probíhá finální dohoda s klientem o podmínkách služby, poté se vystavuje plná moc k zastupování, která je nutná pro zastupování na všech úřadech. Po tomto postupu již nic nebrání plnohodnotně zastupovat jednotlivé klienty.

vyřízení územního rozhodnutí

Každá stavba je potřebná umístit do pozemku. Výsledkem umístění pozemku je územní rozhodnutí, rozhodnutí, které vydává příslušný stavební úřad a to na základě vypracovaného projektu a vyjádření kladných stanovisek dotčených orgánů a organizací.

zajištění stavebního povolení

Aby mohla být stavba skutečně realizována, tak je potřebné zařídit stavební povolení. Stavební povolení je velice rozšířený pojem a souvisí jen a pouze se stavbou jako takovou. K vydání stavebního povolení je rovněž jako u územního rozhodnutí potřebný projekt stavby a zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů a organizací.

zajištění všech nutných projektů a dokladů

V zásadě jde o zajištění a vypracování projektů pro rodinné domy, dále tzv. energetický štítek (zkr. PENB), průzkumy a posudky - např. radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, vynětí ze ZPF (zemědělský půdní fond) a v neposlední řadě také geodetické služby (jako např. výškopis a polohopis, geodetické zaměření, geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí.